chita a kote yon ti demwazel ki led anpil. nan yon legliz

Toto ki al nan legliz du dimanch,chita a kote yon ti demwazel ki led anpil.

Pandan paste ya ap preche li di:byeneme di moun ki bo kotew la li bel sil se yon fi si se yo gason dil bo. Toto tande sa li voup li level kanpe

,paste ya dil:Fre Toto kotew pral la?
Toto di map chanje plas mwen pagen dwa fe manti nan kay bondye ya pas,,,

Write a comment