Madanm Toto ki fin' benyen li vlope ko l' ak yon seviet

Madanm Toto ki fin' benyen li vlope kò l' ak yon sevièt epi Toto al benyen . Pòt la tonbe frape epi madan Toto al gade kilès ki nan pòt la.

Lè l' rive li wè se Tijozèf ki nan pòt epi Tijozèf di madan Toto: siw' lage sévièt la ate map baw $800 epi madan Toto pa fe ni 2 ni 3 li retire sèvièt la lagel ate epi Tijozèf bal $800 a.

Le Toto fin benyen li Mande madanm li kilès ki te nan pòt la madanm li di se te Tijozèf epi Toto mamde madanm li: Kisal di pou $800 li dwe m' nan?

Write a comment