madanm toto tronpel poul ka pwan grad nan travail li

Toto ki di madanm li konsa: cheri lè'm mouri m ta renmen ou di'm konbyen fwa ou twompe'm avan'm antere. Fanm nan di: ok cheri! M pwomèt ou sa bb.

Yon bon jou Toto pran pòz li mouri pou'l ka tande sa fanm nan ap di.

Pandan Toto kouche atè a konsa, madanm Toto ap kriye epi'l di:

Cheri kòm mwen te pwomèt ou map baw tout verite lè'w mouri, ebyen mwen twope'w 2 fwa sèlman,

premye fwa se pou'w te ka jwenn travay la, dezyèm fwa a se pou yo te ka mete'w sipèvizè nan travay la.

Toto nèk tande sa, li leve VOUP epi'l di:

Ebyen cheri, fè'm direktè non...

Write a comment