Haitian Jokes | Blagues Creole

Toto kap pale ak menaj li nan telephne. Menaj toto: halo cheri commnt t-allez vous? Toto: bsr cherie a pye mwn t'ale mwn pat jwn machine » »

Toto kap pase yon kote li wè yo ekri: isit la sa nou paka vann nou fè yo. Li parèt sou yon jènn fanm, li dil: se vre sa nou ekri... » »

Toto k'al konsilte kay yon doktè, lè'l fini, doktè a di: Wap peye $1500 pou konsiltatyon an! Toto di: Ah, Dòk la ou ka fè... » »

Yon bus k'ap pote kèk senatè ak depite ayisyen,bus lan fè aksidan nan mònn kabrit! Toto fouye tou epi li antere tout moun... » »

Ti Jean dwe Joseph li pa vle peyel. Joseph pete yon diskisyon ak ti Jean,Ti Jean di:"tan poum ta baw kob sa m pito touye tèt mwen" Ti... » »

Toto ki polisye ki gen mòpyon, misye toujou ap grate tout tan...Yon jou Toto pral nan yon gwo reyinyon ofisyèl epi li pran zam nan li... » »

Toto ki mouri, epi St pierre deside fe Toto vizite paradi a, le Toto rive, epi li rantre andan kot St pierre la, li we yon paket revèy nan mur... » »

Vwazen toto wa ki we'l avek yon liv epi lap mouye tèt li. Vwazen an di Toto konsa: "Oh... poukisa wap etidye epi wap mouye tet ou... » »

Yon fanm ki rankontre Toto yè li di: "Toto fòk ou banm chokola wi" Toto dil: "ebyen cheri, vini lakay men" Fi a di... » »

Toto ki gen yon ti mennaj, yon jou ti dam nan relel li di-l: "cheri kijanw ye? toto di mw trè byen wi mon amour." epi ti dam nan di... » »