Haitian Jokes | Blagues Creole

You're Haitian when your couches covers with plastic You're Haitian when you eat rice 24/7 You're Haitian when you 18 your parents still put 'a... » »

You know you Haitian when you're in the car with your parents and they're talking so loud on the phone that the people in the car next to you are... » »

Se te yon manman ki gen yon pitit fi men li pa vle pitit la konn anyen,. Gen yon lè, pitit la wè devan manmann-an, li di: "Manman, ki... » »

se te yon gramoun ki te malade li al kay doctor epi yo bal medicaman yo dil bwè 2 jou sote 1 jou. epi pandan map pase bo lakay li mwen we lap... » »

Vwala sete yon Blan ki al an Ayiti avek 2 mallet lajan. pandan Blan ap mache konsa li we yon Ayisyen. Ayisyen an di: "mwen ka ede-w pote mon... » »

Vwala sete yon dam k-ap joure ak mari li. Li di mari-a: "Gad figi-w! Bwa chifonnen!" Neg la reponn: "Ou pa we se vye dray ki nan bouda-w... » »

Youn ti gason ki sot nan matematik, papa'l peye yon moun ba'l lesson. Apre 2 semmen ap pran lesson an...Madmwazel la di men yon ti kesyon tou piti... » »

Toto di: "Madam papa-m kandida wi!" Madanm nan reponn: "Pou ki pòs?" Toto di: "Pou Pòs Machan wi!" » »

There is a Haitian saying: "Tafyate kaka nan bol li manje." It basically means a drunk will take a dump in the same bowl he uses to eat in... » »

A constitution is made up of paper, but bayonets are made up of steel » »