Pandan toto nan rekreyasyon nan college li

Pandan toto nan rekreyasyon nan college li, li wè yon ti zanmil kap bwè yon kola, li di zanmi an bal yon gout,

zanmi an bal boutèy la toto bwè tout, zanmi an di oh epaw bwè tout tekwè se yon gout ou te di wap pran, toto reponn gout mte bezwen an se jis anba boutey la li te ye!!

Write a comment