paste ki chita k ap fe yon ti koze sou febles spirituel yo.

3 pastè ki chita k ap fè yon ti koze sou feblès spirituel yo.
1- Pastè Ti joel di: " Feblès mwen se vòlè. Tout sa m fè pou m sispann vòlè lajan legliz la, m pa kapab. Si yon jou yo ta bare'm nan vòlè lajan legliz la, sa t ap yon gwo wont pou mwen."
2- Pastè Ti djo di: " Feblès pa m se adiltè. M kouche prèske tout fanm nan legliz la sou madanm mwen. Ke l'se madan marye ou pa. Fidèl yo pa sipoze janm konnen pawòl konsa. Otreman, m ap oblije sispann preche pou tout rès vi m."
3- Pastè Toto di: "Ebyen, pi gwo feblès spirituel mwen genyen sè ke mwen tripotay m pa ka kenbe sekrè lòt moun fè m pou kont mwen. Kidonk, depi yon moun di m yon pawòl an sekrè, fòk m mete l nan lari .

Write a comment