gramoun sot ale lopital

se te yon gramoun ki te malade li al kay doctor epi yo bal medicaman

yo dil bwè 2 jou sote 1 jou.

epi pandan map pase bo lakay li mwen we lap sote

mwen mande-l kisa wap fe la li dim konsa:

"mwen te al lopital doctor a banm medikaman poum bwè 2 jou sote 1 jou"

More Blag Kreyol, Granmoun, Lopital, Dokte, Medikaman

Write a comment