youn ti gasson ki bege

you ti gason ki bege, epi li ale achte youn laset soulye.
Le li rive, li di machann lan nou pa gen
la la la la la la la la la la la laset,

machann lan reponn nou genyen wi men nou pa gen longet ou bezwen an lollllll

More Blag Kreyol

Write a comment