Istwa Toto - Mouye tet la pou-l ka antre pi byen

Vwazen toto wa ki we'l avek yon liv epi lap mouye tèt li. Vwazen an di Toto konsa:

"Oh... poukisa wap etidye epi wap mouye tet ou alafwa?"

Toto reponn pou li di:

"Yeswa mwen te tande manman-m tap di papa-m mouye tet la pou-l ka antre pi byen, se sak fè-m mouye tet mwen pou leson an ka rantre pi bien tou"

More Blag Toto

Write a comment