Toto ki rive an reta lekol

Toto ki rive an reta lekòl

Pwofesè à di: "Toto poukisa ou rive an reta?"

Toto reponn: "yon mesye ki te pèdi yon mil goud."

Pwofesè à di: "An ou tap edel chèche-l? se sak fèw an reta?"

Toto di: "Non, li te Anba pyem mwen pat ka deplase...."

More Blag Toto

Write a comment