Toto ak Ti Joel ki gen on pate pou yo separe

Toto ak Ti Joel ki gen on pate pou yo separe.
Toto pran pi gwo moso a, Ti Joel fache l tonbe plenyen.

Toto di: ok, si e ou sa w tap fe?

Ti Joel reponn: m tap pran pi piti a, m ba w pi gwo a.
Toto di: bon e sa m fe, pouki w ap plenyen la menm

Write a comment