Toto Ak ti joel ki te 2 bon vwazen epi ki mouri

Toto Ak ti joel ki te 2 bon vwazen epi ki mouri le
yo rive nan lanfe yo tonbe pase mize epi yon
jou yo pwofite dyaloge Toto di:""kijan'w fe
mouri""

Ti joel di:"Criz kadyak""

Ti joel di"E ou menm To
Toto di""m te friz twop epi m mouri...twop fredi""
"Apre 2 minit Toto di:""koman ou fe mouri pa kriz kadyak"

Ti joel di:""Yon jou ,,m te antre lakay mwen m jwenn madanm mwen
toutouni epi chevel gaye Ak anpil koka bo koul
m panse lap tronpem,, m chache nan tout kay la
m pa we Neg andan , m telman neve m fe yon
kriz""

Toto di:""Siw te gade nan frijide a le
konsa nou tou 2 tap an vi""enbesil

Write a comment