Toto ak ti jorel ki al kay yon zanmi.

Toto ak ti jorel ki al kay yon zanmi. Zanmi an
mete 2 bòl manje sou tab la pou mesye yo...

Toto kouri pran bòl ki gen plus manje a...

Ti jorel di; gad figi w, ou gen defo konsa. Ou
gentan kouri pran bòl ki gen plus man je a..

Toto reponnli ;; Bon, ti jorel si se te ou, ki sa w tap pran?

Ti jorel ;m pa saf tankou w, m tap pran pi piti a.

Toto; ebyen m pa wè rezon pou wap plenyen la.
Se pi piti a ki nan men w la wiiii baz.

Write a comment