Toto ki al lekol

Toto ki al lekol men chak lè li nan klas
kas li nan zòréw li lap tande mizik

le egzamen rive yo mande toto:abitan dèlma
yo kijan yo rele: toto di abitan yo rele
dèlmafya.

Write a comment