Toto ki gen 2 pitit fi, youn rele Gina lot la rele Sandra

Toto ki gen 2 pitit fi, youn rele Gina lot la rele Sandra. Pandan ti medam yo ap benyen konsa, yo gad devan yo epi yal mande manman yo kisa sa ye.

Manman an reponn: Sa se makak nou!
Kelke mwa apre, Gina di Sandra konsa: Sandra, genlè makak ou a poko janm fè plim? Pam nan gen plim wi li menm!!! Sandra reponn: Oh oh, pam nan tèlman gentan fè plim, menm fig li komanse manje.

Write a comment