Toto ki gen pwoblem mantal li pa janm sonje sal fek di

Toto ki gen pwoblèm mantal li pa janm sonje sal fèk di, yon lè li leve lal ka doktè, li rive, epi
Doktè a di : "saw genyen?"

Toto di : "dok mwen gen pwoblem chak pawòl mwen finn di mwen toujou bliyel."
Doktè a di : "pwoblèm sa grav."
Toto di : "ki pwoblem?"

Write a comment