Toto ki renmen prete rad kap fe djole devan yon ti fi ki konnen li fen e byen.

Toto ki renmen prete rad kap fè djolè devan yon ti fi ki konnen li fen e byen.

Misyeu di fi an
- tout sa m' mete, se mak italien yo ye tankou: Givenchi, Armani, Gucci, Alfani .

.
ti fi an di l':
- ou menm se yon pwen "i" ou genyen? Men ou dwe di vrè mak an "i" ou mete yo tankou: Preteli... lipapouli.. Oupakonnprili.. . litwopitipouli. .. alremètli... bouki........

Write a comment