Toto ki sot travay li bo madanm li sou sen l'

Toto ki sot travay li bo madanm li sou sen l' madan m nan di poukisa se la ou bo m, Toto di jodi a se 31 oktob se

fèt tout sen yo!!!! Nan demen fi a sot travay li bo Toto sou kok li piout, Toto dil: poukisa se la ou bo m lan, fi a di misye jodi a se premye novanm se fèt tout mò yo!

Write a comment