Toto ki sou yn moto

Toto ki sou yn moto li gen yon kas nan tet li epi yon granmoun chita nan yon bus yo kanpe pou limye wouj epi Toto ap grate kas la granmoun nan ap gade Toto

li mande Toto kisa lap fe la Toto di lap grate tet li

granmoun nan mande Toto eske l fou Toto reponn ;lew ap grate mouda w , ou desann pantalon w

Write a comment