Toto rankontre yon bel ti demwazel nan yon kamionet

Toto rankontre yon bel ti demwazèl nan yon kamionèt. Pagen plas ti dam nan chita sou jamb toto.

Ti dam nan di Toto kisa ki nan pantalonw la. Toto reponn la vie. Apres 30 minutes ti dam nan gade Toto li di toto La vie ya dur vre wi

Write a comment