Yon dam kal we jinekolog

Yon dam kal wè jinekolog TOTO lè manzè rive Toto met manzè toutouni lap bal gan, Toto di manzè saw wè map fè la?

Manzèdi wap banm gan. Li monte sou manzè li di manzè, saw wè map fè la?

Manzè di ou monte sou vant mw.
Toto komanse gouye apre li di manzè saw wè map fè la?

Manzè dil map gadew kap pran sida.

Write a comment