Yon fi ki al lopital pou konsiltasyon!. men dokte a se Toto.

Yon fi ki al lopital pou konsiltasyon!. men doktè a se Toto. Li fè tout tès pou fi a. Lè l pot rezilta a,

li di fi a tout bagay anfòm! Men Tete ou twò piti. Vinn demen map sousel pou ou. Fi a di l! Ehbyen ok, mèsi dòk... Map vinn ak marim tou, paske Gigit marim piti tou ...

Write a comment