Yon fi ki gen 70 zan kap koze ak toto ki gen 17

Yon fi ki gen 70 zan kap koze ak toto ki gen 17 ans.Li di toto: pranm lim tanku yn bib cheri.

Toto reponn:
Bondye fe mpa li ansyen testaman.

Write a comment