Yon moun fou chita lap ekri,

Yon moun fou chita lap ekri,
-Toto mandel, sa wap fe la baz?

-Moun fou a reponn li: yon let map
fe la poum voye bay tet mwen.
-Toto mandel, e kisa ki nan let la?
-Moun fou a reponn: kisa w'ap
mande m la? m poko menm
resevwa let la koman'm fe
konnen.

Write a comment