Yon tifi ki ret sou kote kay toto, manmzel ap esplike manman'l istwa toto.

Yon tifi ki ret sou kote kay toto, manmzel ap esplike manman'l istwa toto.

..tifi: mommy ou konnin yeswa toto banm defi pou'm monte pye bwa ki nan lakou.

! manman: min kijan fe ou egare konsa, ou pa we se kulotte ou toto te vle we.

tifi: m'te gintan we sa manman! Se sak fe mwen te retire kulotte mwen avan m'monte pye bwa a.

Write a comment