Yon vole ki al nan bak fritay

Yon vòlè ki al nan bak fritay yon machann, li pran 3 moso vyann epi li kouri, machann nan ap kouri dèyè l, lap rele bare vòlè, lè vòlè a wè machann nan preske pran l, misye kanpe, li rale zam li epi
li di machann nan: "sak pasew?"
Machann nan di: "Ou bliye pran pikliz la wi cheri!"

Write a comment